Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro zaměstnance s NPE

20. 11. 2015

 

  • K 1.10.2014 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Rozhodnutí v kategorizaci prací v závislosti na míře rizika prašnosti.

 

Ke změně došlo především v zařazování do tabulky tříd rizika ve vztahu ke koncentraci respirabilní frakce fibrogenního prachu. Neriziková skupina 2, kde doposud docházelo k načítání hodnot NPE, byla rozdělena na dvě třídy rizika : 2a – kde dále nebude prováděno načítání NPE a 2b, kde bude NPE načítána jako doposud ve třídě rizika 2. Do třídy rizika 2a jsou zařazeny práce na neproduktivních kontech, do třídy rizika 2b produktivní konta rubání a ražení.

/file/241/npe-2015.pdf

Co čeká zaměstnance, který naplnil nebo naplní prašnou expozici? Takzvaní „expozičkáři“ by se dali rozdělit do několika skupin:

 

První skupina – expozici naplnila již dříve, měla roční doplatek do průměrného výdělku a nyní již v zaměstnání mimo VOKD pobírá ZPH (zvláštní příspěvek horníků) 1 900 Kč měsíčně.

 

Druhá skupina – po naplnění NPE byla převedena důl – důl na méně rizikovou práci od 1. 1. 2007 a dostává doplatek do průměrného výdělku a ZPH nepobírá. Ta, která byla převedena na méně rizikovou práci v dole před 1. 1. 2007 a v současnosti pobírá 1 500 Kč ZPH. Při odchodu z hornictví se ZPH (na základě žádosti) změní na 1 900 Kč.

 

Třetí skupina – v minulosti naplnila NPE v tehdy nerizikové kategorii 2. Tato skupina byla při naplnění NPE vhodně zařazena a ZPH nedostává. Podle současného výkladu, ale po odchodu z VOKD a při dosažení 50 let věku, znovu na základě žádosti, 1 900 Kč ZPH dostane.

 

Poslední skupina – ti, kteří naplní NPE dnes. Těm už zaměstnavatel převedení důl – důl nenabízí. Ti po naplnění NPE odchází se 12 násobkem průměrného výdělku jako odstupným a s 1 900 Kč ZPH.

 

Ve všech vyjmenovaných případech se ZPH vyplácí na základě žádosti u zaměstnavatele.

Při odchodu ze společnosti Slezská důlní díla  po naplnění prašné expozice jsou opět dvě možnosti:

Zaměstnanec má dopředu zajištěnou práci – peníze z odstupného mu po odečtení daně zůstávají. Zdravotní a sociální pojištění se z této částky neplatí. Nárok na výplatu ZPH ve výši 1 900Kč má, musí si podat žádost u bývalého zaměstnavatele.


Zaměstnanec odchází na úřad práce. Ten za něho hradí zdravotní a sociální pojištění. Podporu v nezaměstnanosti začne vyplácet až po uplynutí 12 měsíců. Doba pobírání podpory je potom už závislá na věku dotyčného.Nárok na výplatu ZPH ve výši 1 900 Kč má, musí si podat žádost u bývalého zaměstnavatele.