Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro členy OSZ VOKD Karviná díl první

12. 12. 2013

Dokládání uplatněných mzdových nároků

Po uplatnění mzdových nároků alespoň jedním ze zaměstnanců, úřad práce vyzve písemně zaměstnavatele, aby nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy předložil písemný seznam dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců. Pokud byl ještě před vydáním rozhodnutí úřadu práce o přiznání mzdových nároků ustanoven soudem insolvenční správce, vyzve úřad práce k předložení seznamu insolvenčního správce.

 

Pokud zaměstnavatel nebo insolvenční správce nepředloží seznam dlužných mzdových nároků zaměstnance a tím nepotvrdí jeho nárok na uplatněné mzdové nároky a ani zaměstnanec nepředloží doklady, které by prokazovaly, že mu mzda za uplatněné měsíce skutečně nebyla vyplacena, budou mu rozhodnutím úřadu práce přiznány mzdové nároky pouze ve výši částky rovnající se minimální mzdě Tj 8500 Kč.

 

Předložené doklady k žádosti žadatele prokazující dobu trvání pracovního poměru a výplatní lístky neprokazují skutečnost, že mzda, kterou žadatel uplatňuje ve své žádosti, nebyla vyplacena.

 

Zaměstnanec může sám prokazatelně osvědčit nevyplacené mzdové nároky potvrzením zaměstnavatele o nevyplacené mzdě např. uznáním dluhu, podepsaným statutárním orgánem společnosti nebo prohlášením mzdové účetní, že částka na výplatní pásce určená k výplatě nebyla zaměstnanci skutečně vyplacena. Pokud bude potvrzení podepsáno mzdovou účetní, je zároveň nutné prokázat, že podepsaná osoba má oprávnění ke zpracování mzdové agendy.

 

Výše uvedená potvrzení musí taktéž obsahovat údaje o odvodech ze mzdy (odvod sociálního pojištění, odvod zdravotního pojištění a odvod zálohy daně z příjmu) - jejich výši a informaci o tom, zda byly či nebyly odvedeny.

 

Zaměstnanec může i po vydání rozhodnutí úřadu práce dodatečně prokázat mzdové nároky ve výši rozdílu mezi poskytnutou částkou a jejich skutečnou výší nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno rozhodnutí podle odstavců 1 až 4 § 9 zákona č. 118/2000 Sb., jinak vůči úřadu práce zanikají.

 

Prohlašuji, že jsem byl(a) úřadem práce poučen(a) o právech a povinnostech zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele, o podmínkách, za nichž lze splatné mzdové nároky uspokojit.

 

 

 

 

 

.................................................

                                                                                                                                         podpis žadatele