Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o průběhu jednání k reorganizaci VOKD

17. 3. 2015

Informace o průběhu jednání k reorganizaci VOKD

Na základě výzvy Věřitelského výboru a insolvenčního správce se dne 12. 3. 2015 v Karviné sešli zástupci odborových organizací OSZ VOKD Karviná, OSZ VOKD Ostrava, hlavní předáci důlní divize, vedení společnosti VOKD a poradce pan Doubrava.

Předmětem jednání bylo seznámení zaměstnanců se současnou ekonomickou situací VOKD a přípravných pracích reorganizačního plánu. Přítomní byli seznámeni se zprávou insolvenčního správce o dosavadní činnosti ke dni 11. 3. 2015 a analýzou plánu úsporných opatření, zpracovanou Equity Solutions Appraisals. V diskusi byla detailně projednána navrhovaná úsporná opatření v DDS. Ze zprávy vyplývá, že zaměstnavatel chce ušetřit 15 186 000 Kč snížením počtu zaměstnanců ve správní divizi a 12 834 000 Kč v úsporných opatřeních, které se dotknou řadových zaměstnanců.

Odbory v závěru jednání konstatovaly, že jsou ochotny přistoupit na navrhovaná úsporná opatření v objemu 6 389 000 Kč. O dalších úsporných opatřeních se bude dál se zaměstnavatelem vést kolektivní jednání.

 

Dne 13. 3. 2015 proběhlo u Krajského soudu v Ostravě přezkumné jednání v insolvenční věci dlužníka VOKD, a.s. se závěrem, že dlužník bude vyzván písemně ve lhůtě 15 ti dnů od data ústního jednání, aby doložil kroky činěné v rámci přípravy reorganizačního plánu, podrobně rozvedl ekonomické ukazatele dlužníka ve vazbě na zprávy insolvenčního správce a podrobně fakticky uvedl, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu dlužník uhradí v řízení dosud vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky na roveň postavené.

 

O dalším jednání Vás budu průběžně informovat.