Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace ke srážkám mezd

24. 1. 2014

 Informace pro zaměstnance  na základě rozhodnutí vedení společnosti  VOKD, a. s. 

1.         Penzijní pojištění

Dne 11. 11. 2013 jste byli zaměstnavatelem informováni mimo jiné o tom, že srážky z mezd z titulu úhrady plateb na penzijní pojištění nebudou v měsíci listopadu a prosinci strhávány z mezd. S ohledem na vývoj situace u zaměstnavatele vás žádáme, abyste i v dalších měsících platby týkající se penzijního pojištění realizovali samostatně poukázáním plateb z  vašich účtů.

2.         Životní připojištění

Zaměstnavatel s ohledem na nepříznivou finanční situaci neuhradil zaměstnancům příspěvky na životní připojištění za měsíce říjen, listopad a prosinec 2013. Aktuálně nelze očekávat, že budou dlužné částky dorovnány a dále hrazeny měsíční příspěvky řádně v běžných termínech.

Z těchto důvodů doporučujeme zaměstnancům, aby si v případě zájmu zachovat platnost těchto pojistných smluv požádali o jejich dočasné pozastavení. Kromě podání písemné žádosti musí zaměstnanec doplatit dlužnou částku a jednorázový poplatek za pozastavení smlouvy. Žádost se sepisuje písemně na formulářích, které jsou k dispozici u p. Bučkové. Podrobnější informace poskytne makléřka, p. Trojková.

Pokud nemá zaměstnanec zájem o pozastavení smlouvy za výše uvedených podmínek, může požádat o její skončení, opět podanou písemně na formulářích u p. Bučkové. Finanční prostředky, které jsou na smlouvě naspořeny, pak zaměstnanec obdrží na svůj účet uvedený v žádosti.

O dlužných částkách z titulu neuhrazených příspěvků jak na penzijní pojištění, tak životní připojištění, které vyplývají z platné Kolektivní smlouvy VOKD, a. s. bude zaměstnavatel dále jednat s Podnikovým odborovým orgánem.

Zároveň bude v rámci dodatku ke Kolektivní smlouvě VOKD, a. s. upravena záležitost úhrady jednorázového bonusu. Pokud se zaměstnanec rozhodne ukončit stávající smlouvu o životním připojištění uzavřenou prostřednictvím VOKD, a. s., ale zároveň má uzavřenou jinou platnou smlouvu o životním připojištění s jinou pojišťovnou, bude v případě, že mu jeho pojistná smlouva umožňuje realizovat jednorázové vklady, jednorázový bonus odeslán. O dlužných částkách z titulu neuhrazených jednorázových bonusů bude rovněž jednáno s Podnikovým odborovým orgánem.

3.         Srážky na RPG Byty

Srážky z mezd, které jsou prováděny na úhradu nájemného na RPG Byty budou i nadále ze strany zaměstnavatele realizovány.