Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodlají majitelé OKD zavést v dolech robotu.

26. 3. 2014

 

  Horníci budou fedrovat místo osmi deset hodin!

Rada Sdružení hornických odborů (SHO) důlní společnosti OKD Ostrava zveřejnila stanovisko k situaci v hornickém regionu. Moravskoslezský kraj a hlavně města Karviná, Orlová a Havířov jsou silně postižená nejvyšší nezaměstnaností v zemi, zvýšenou kriminalitou a velmi špatnou sociální situací. Karviná vykazuje vůbec nejvyšší počet násilných trestných činů v zemi.kladiva-os-phgn.jpg
V OKD se navíc proslýchá, že vedení společnosti, která je v krizi a hodlá například zavřít Důl Paskov, má v plánu na některých dolech zavést v podzemí delší směny než 8hodinové. Zda takový záměr neodporuje pracovněprávním, hygienickým a zdravotním hlediskům, na to se odbory nejprve zeptali právníka.
JUDr. Eva Dandová: „Zákoník práce stanoví, že délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně a u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně a toto ustanovení je zjevně kogentní, to znamená, že zaměstnavatel se od něj nesmí odchýlit. Toto ustanovení je totiž uvozeno větou „Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit…“ a zásadní je ono slůvko „nesmí“. Zaměstnavatel tedy zákonem stanovenou maximální délku týdenní pracovní doby dodržet musí, zákon mu to ukládá. Zaměstnanec nemůže dát zaměstnavateli souhlas (ani v pracovní smlouvě) k něčemu, čím by se vzdal svých práv a to je právě tento případ. Taková dohoda by byla zjevně neplatná. Nemůžete tedy v pracovní smlouvě souhlasit s délkou stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin týdně, když máte pracovat ve třísměnném provozu. Zaměstnavatel musí i v tomto směru dodržovat zákon.“
Z vyjádření Krajské hygienické stanicem MSK již ze dne 9. 7. 2007 vyplývá:
...při případném zavedení 9ti až 12ti hodinových směn je nutno konzultovat veškerá opatření vedoucí ke splnění veškerých ustanovení platných předpisů z hlediska ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů, včetně zákoníku práce s Obvodním báňským úřadem a Krajskou hygienickou stanicí.
...v případě, že uvedená úvaha (více než 8hodinové směny) bude zpracována do fáze skutečného záměru, bude vyžádáno vyjádření od všech příslušných orgánů státní správy, včetně odborových organizací.
Hornická práce patří k nejrizikovějším povoláním
Hornictví stále patří k povoláním nejrizikovějším. Nejde jen o práci v podzemí jako takovém se složitými geologickými, hydrogeologickými a tektonickými podmínkami, ale zejména o celou řadu rizik, která se kumulují v důlním prostředí. Zejména jde o stresové prostředí s riziky důlních plynů, závalu, otřesů, průtrží, uhelného prachu, jež je nebezpečný nejen svou výbušností, ale jako zdroj silikóz a původce pneumokonióz. Kromě prašnosti vstupují do hry i další zdravotní rizika: nadměrný hluk důlních strojů a zařízení, obtížné mikroklima – vysoká teplota a vlhkost, řada nevolností zaměstnanců právě z tepla, vibrace přenášené na ruce, dlouhodobá, nadměrná, jednostranná zátěž horních končetin, tma a stísněné prostředí, manipulace s těžkými břemeny, celková fyzická a psychická zátěž a další.
Ne nepodstatnou záležitostí jsou i choroby z povolání. Studie dokazují, že hornická práce patří vedle práce lesních dělníků při těžbě dřeva k energeticky nejnáročnějším. Velký energetický výdej při případné 10hodinové směně zdraví horníka brzy zničí. Navíc s tím vším souvisí i zvýšené riziko pracovních úrazů. Hornictví s sebou evidentně přináší nejvíce zdrojů rizik pro ohrožení zdraví a prakticky není srovnatelné s jiným povoláním. Není možné prodlužovat pracovní dobu v těchto podmínkách, zvlášť, když generace před námi a konečně i současný zákoník práce se snaží o opak – o zkracování práce v podzemí.
V evropském hornictví si práce horníků váží a také jsou za svou práci patřičným způsobem hodnoceni. Z tohoto pohledu má hornictví v OKD ještě co dohánět. 
Hornické odbory desetihodinové směny zásadně odmítají
Zvýšení pracovní doby horníků přímo na pracovišti o 50 procent je naprostý nesmysl. Vychází to totiž ze záměru zvýšit délku pracovní doby na 10 hodin. Dotyční „vynálezci“ asi nikdy nepracovali v dole. Doslechli jsme se, že OKD požádalo o vyjádření hygienický dozor. Ten údajně čeká na studii Prof. Z. Jiráka. Doufáme, že to nebude studie podle zbožného přání zadavatele. Bude-li celá věc takto pokračovat, brzy se dozvíme, že horník je, co se týče fyzické zátěže, roven například pracovníkovi u přepážky v bance. Jsme proto zvědavi i na stanovisko hygienického dozoru, který má chránit zdraví našich horníků a dohlížet na pracovní podmínky. Bylo by zajímavé poctivě změřit u většiny profesí energetické výdeje. Asi by pak nikoho nenapadly takové šílenosti!
Rada SHO proto projednala připravované prodlužování směn v dole až na 10 hodin a zásadně nesouhlasí s navyšováním denní pracovní doby.
 

autor:(mak, kov, voj)

zdroj:www.e-sondy.cz