Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2010

25. 3. 2011

Hlavní změny v důchodovém pojištění

Nařízení vlády č. 281/2010 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2011)

Podle tohoto nařízení vlády se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2011 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2010 tak, že se

  • základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 230 Kč a
  • procentní výměra zvyšuje o 3,9 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Nařízení vlády č. 282/2010 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2011)

Tímto nařízením vlády se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. zvyšují o 3,9 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2010.

Nařízení vlády č. 283/2010 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2011)

Tímto nařízením vlády

  • byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2009 ve výši 24 091 Kč a
  • byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009, která činí 1,0269.

Dále byly tímto nařízením vlády upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

  • částka 10 500 Kč se zvyšuje na 11 000 Kč,
  • částka 27 000 Kč se zvyšuje na 28 200 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použijí v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2011.