Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doporučení k novému systému nemocenské od 1.1.2009

16. 1. 2009

Informace pro zaměstnance k novému systému nemocenské od 1.1.2009

 

I. Hlavní změny s dopadem na zaměstnance :

-       od 1.1.2009 vyplácí nemocenské dávky Česká správa sociálního zabezpečení prostřednictvím okresní pobočky (doposud je vyplácel zaměstnavatel), a to od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN)

-       za prvních 14 dnů DPN zaměstnance hradí nemocenské dávky formou náhrady mzdy zaměstnavatel, a to pouze za pracovní dny v období 4. až 14. kalendářního dne trvání DPN

-       vznikají nová práva zaměstnavateli při kontrole dodržování léčebného režimu zaměstnanců v období 1.-14. dne DPN, zaměstnavatel může zaměstnanci na základě kontrolou zjištěných porušení léčebného režimu ve stanoveném rozsahu zkrátit nebo odejmout náhradu mzdy, a to i zpětně nebo za celou dobu prvních čtrnácti dnů nemoci.

 

II. Nové povinnosti zaměstnance:

1.       Pro výplatu náhrady mzdy při DPN je zaměstnanec povinen neprodleně předat zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku a ukončení DPN, potvrzení o době jejího trvání, rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného, a informovat zaměstnavatele o změně místa pobytu v době prvních 14. kalendářních dnů DPN.

2.       Aby bylo možno poskytnout náhradu mzdy spolu s výplatou mzdy za období, ve kterém DPN vznikla, je zaměstnanec povinen předložit potvrzení o době jejího trvání nebo ukončení na příslušnou mzdovou účtárnu nejpozději do 2. pracovního dne následujícího měsíce.

III. Doporučení zaměstnancům :

1.       Věnovat pozornost všem údajům, které vyplní lékař na Rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti, především místu pobytu a datu vzniku pracovní neschopnosti.

2.       Jestliže zaměstnanec má v den vzniku dočasné pracovní neschopnosti odpracovanou část směny, musí toto oznámit ošetřujícímu lékaři.

3.       Jestliže přechází pracovní neschopnost z jednoho kalendářního měsíce do druhého kalendářního měsíce, musí zaměstnanec zaměstnavateli doložit potvrzení o průběhu nemoci. Toto je nutno doložit zaměstnavateli jak po dobu výplaty náhrady mzdy od zaměstnavatele nebo nemocenské od OSSZ.

4.       Předávat doklady pouze zaměstnavateli, jelikož ten má za povinnost je následně předat OSSZ. Tím, že by zaměstnanec chtěl sám podklady předávat OSSZ v domnění, že celý proces urychlí, způsobí sám sobě neplněním svých povinností uvedených v zákoně o nemocenském  problémy.

5.       Zkontrolovat si zda má a zda odevzdává správné doklady:

1. díl a 6. díl – zašle ošetřující lékař příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a zaměstnanec by s nimi neměl přijít do styku,

2. díl (žlutý) – obdrží zaměstnanec jako průkaz dočasně práce neschopného a po ukončení pracovní neschopnosti jej odevzdá zpět ošetřujícímu lékaři. Tento doklad zároveň slouží u kontroly lékařem, zaměstnavatelem nebo OSSZ,

3. díl (modrý) – obdrží zaměstnanec jako hlášení zaměstnavateli o dočasné pracovní neschopnosti a neprodleně jej odevzdá zaměstnavateli,

4. díl (růžový) – rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pro uplatnění nároku na nemocenské obdrží zaměstnanec od lékaře jako potvrzení, že pracovní neschopnost trvá i po 14. kalendářním dni. Zaměstnanec vyplní dle poučení prohlášení na zadní straně a neprodleně předá zaměstnavateli.

5. díl (růžový) – rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti předá zaměstnanec po vyplnění prohlášení na zadní straně zaměstnavateli.