Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis na Krajský soud

18. 4. 2017

Věc: Vyřešení pohledávky z titulu pracovně právního nároků zaměstnanců VOKD.

Dne 10.5.2016 jsem jako zástupce zaměstnanců dlužníkova podniku VOKD a.s. Ostrava podal na Krajský soud stížnost na nečinnost insolvenčního správce p. Mgr. Rudolfa Vinše.  Tato stížnost byla zveřejněna v IR pod B254. Bohužel musím konstatovat, že i když od naší stížnosti uběhlo dalších jedenáct měsíců ve skutečnosti se do dnešního dne ve věci vyřešení normativního závazku z Kolektivní smlouvy VOKD a.s. Ostrava nedořešilo vůbec nic.

Insolvenční správce jen ve svém sdělení oznámil, že dne 13.5. 2016 požádal Krajský soud o určení postupu v této záležitosti. Krajský soud v Ostravě tak v Usnesení Čj.: KSOS 34 INS 6537/2014 -B258 nakonec rozhodl a uložil povinnost zaměstnanci p. Ing. Šárce Gadlinové podat v této záležitosti na soud žalobu ve věci určení předmětné pohledávky.  Tato žaloba byla ze strany věřitelky podána v termínu, a přestože i Krajské státní zastupitelství vstoupilo do tohoto incidenčního sporu, tak k dnešnímu dni nebylo v dané věci uskutečněno žádné rozhodnutí.

Odborová organizace se proto znova obrací na Krajský soud v Ostravě, aby vydal pokyn insolvenčnímu správci, aby dořešil postup ve věci pracovně právní pohledávky za zaměstnanci VOKD. Máme za to, že tato pohledávka a další normativní závazky vyplývající z platné kolektivní smlouvy společnosti VOKD a.s. Ostrava jsou jasně stanoveny v zákoníku práce, viz ustanovení § 25 odst.4.

,, Práva, která vznikla zaměstnancům z kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům, se uspokojují jako ostatní práva z pracovně právního poměru.

Insolvenční správce ve svých zprávách o dosavadní činnosti popisuje, jak je s věřitelským výborem úspěšný při prodeji zajištěného majetku dlužníkova podniku, ale na řadové zaměstnance dlužníkova podniku jaksi záměrně zapomíná.  Jen za nevyplacené stravenky dluží insolvenční správce zaměstnancům finanční objem ve výši 4 687 293 Kč, což není malá finanční částka. Z důvodu hospodárnosti a časové prodlevy žádám soud, aby určil lhůtu k uspokojení normativního závazku z pracovně právního nároku zaměstnanců. V opačném případě bychom museli doporučit cca 500 bývalým zaměstnancům VOKD podat na Krajský soud nové žaloby s cílem vypořádání závazků z KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VOKD a.s. Ostrava.

          S pozdravem                                                                      

                                                                  Sacha Václav

                                                                                              předseda výboru OSZ VOKD