Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopad reorganizace na KS

10. 6. 2015

Zápis č. 1/2015 z kolektivního vyjednáváni konaného dive 4. června 2015

Přítomni: za zaměstnavatele: ng. Březina, ing. Menšík, Bc. Lipka

              za POO VOKD: p. Sacha, p. Klézl

Zúčastněné strany projednaly návrh Kolektivní smlouvy pro léta 2015 - 2018. Na jednání bylo dohodnuto, že s platností od 1. 7. 2015

  •  výměra dovolené se snižuje
  •  nároky benefitů(stravenky, příspěvek na penzijní připojištění) vyplývající ze zněm Kolektivní smlouvy pro léta 2013-2016 zaniknou
  •  přídavek na dovolenou a Vánoce bude nahrazen novým zněním výplaty tohoto přídavku v závislosti na hospodářském výsledku společnosti
  •  normativní závazky z Kolektivní smlouvy VOKD, a.s. na léta 2013 -2016, které zaměstnancům nebyly k 30. 6. 2015 zaměstnavatelem uhrazeny bude zaměstnavatel od 1.1.2017 splácet v měsíčních splátkách (stravenky, penzijní - životní pojištění a benefity) - viz uvedené pohledávky zaměstnanců z reoplánu VOKD.
 

Body obsažené v tomto zápisu budou projednávány na výrobních poradách za přítomnosti zástupců vedení společnosti a POO v následujícím týdnu.

opravené znění