Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co dělat když zaměstnavatel neodvádí pojistné

7. 11. 2013

 

Co mají dělat zaměstnanci, když se vzhledem k finanční situaci firmy obávají, že zaměstnavatel za ně ani neplatí zdravotní pojištění? Může pojišťovna vymáhat peníze po nich, nebo je nějak sankcionovat? Mohli by mít problém, když budou potřebovat nějakou zdravotní péči?

 

Jestliže zaměstnanec zjistí (nebo má podezření), že za něho zaměstnavatel neodvádí pojistné, měl by informovat svoji zdravotní pojišťovnu. K takové situaci občas dochází buď nedbalostí zaměstnavatele, nebo při jeho finančních problémech. Jsou známy i případy, kdy zaměstnavatel sice zaměstnancům pojistné srážel, ale zdravotní pojišťovně ho neodváděl.

Zaměstnanci, za které jejich zaměstnavatel neplatí řádné pojistné na zdravotní pojištění, však nemohou v žádném případě mít problém, pokud by potřebovali zdravotní péči. Zdravotnická legislativa v Česku nijak nezohledňuje faktické placení nebo neplacení pojistného. Pojišťovna také nebude vymáhat nezaplacené pojistné po zaměstnancích, ale pouze po zaměstnavateli, navíc případný právní nástupce zaměstnavatele ručí za pojistné, které měl platit jeho předchůdce. Jestliže zaměstnavatel neplní své závazky, není sám pojištěnec nikterak sankcionován. Konkrétně u VZP se na tyto případy nevztahuje ani požadavek "bezdlužnosti" klienta, žádajícího o některý z benefitů a příspěvků VZP (bezdlužnost se zjišťuje pouze u plátce pojistného a je-li pojištěnec zaměstnán, není plátcem on, ale jeho zaměstnavatel).

Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel - tak to určuje zákon a nepřipouští jinou alternativu. Není ani možné, aby si pojistné na zdravotní pojištění z příjmů ze zaměstnání platil zaměstnanec sám.

Zaměstnavatel je povinen odvádět za zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu. Jednu třetinu této částky srazí zaměstnanci z platu, zbývající dvě třetiny uhradí ze svých prostředků a vše odvede na účet zaměstnancovy zdravotní pojišťovny. Penále za každý kalendářní den, ve kterém nebylo pojistné zaplaceno nebo bylo zaplaceno v nižší částce, je ve výši 0,05 % dlužné částky.