Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zrušení karenční doby

19. 7. 2019

Od 1. července 2019 došlo ke zrušení karenční doby. Začátek prázdnin tak přinesl zároveň snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, a to o 0,2 %.


 

Po víc než deset let se za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti poskytne  osobám v zaměstnaneckém poměru náhrada mzdy i v prvních třech dnech stonání.

Již od pondělí 1. července 2019 došlo totiž ke zrušení tzv. karenční doby.

Protože na tuto změnu doplatí zaměstnavatelé, novela zákoníku práce jako určitou kompenzaci za zrušení současně snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění. Sazba pojistného na nemocenské pojištění se od 1. července sníží o 0,2 % (viz § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále jen „ZPSZ“).

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí (změny jsou vyznačeny tučně):

  • u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu (původně 25 %), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění (původně 2,3 %), 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu.